Skip to main content

Dyskusje na temat kwestii finansowania innowacji, badań i rozwoju podczas 8 Kongresu Klastrów Polskich

  • Data opublikowania: 09/11/2022

W dniu 07.11.2022 r. podczas 8 Kongresu Klastrów Polskich, Anna Moskwa, Wiceprezes Polskiego Klastra Budowlanego wzięła udział w panelu dyskusyjnym, gdzie poruszono kwestie obecnych i przyszłych krajowych narzędzi wsparcia klastrów i przedsiębiorstw. Podczas sesji plenarnej omówione zostały tematy finansowania innowacji, badań i rozwoju, funduszy EU, Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki, regionalnych programów operacyjnych. Rozmawiano o Działaniach: 2.3.7 POIR, 2.3.3 POIR, 2.1 FENG.

Zaproszeni do udziału w dyskusji zostali:

  • Tomasz Król, Dyrektor Centrum Obsługi Przedsiębiorców w Katowicach, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
  • Daniel Węgrzynek, Zastępca Dyrektora Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  • Anna Moskwa, Wiceprezes Polski Klaster Budowlany
  • Justyna Choińska-Jackiewicz, Łukasiewicz
  • Agata Wancio, Zastępca Dyrektora Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Moderatorem dyskusji była Katarzyna Błachowicz, Wiceprezes Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu.

banner zapraszający na kongres

ludzie rozmawiający na scenie