Skip to main content

Polski Klaster Budowlany w Bukareszcie

  • Data opublikowania: 07/12/2022

W listopadzie Polski Klaster Budowlany gościł z przedstawicielami firm klastrowych w Rumunii. Wizyta w Bukareszcie odbyła się w ramach projektu SMART4NZEB – wzmocnienie zarządzania i internacjonalizacji klastrów na rzecz implementacji budynków o niemal zerowym zużyciu energii.

Gościliśmy w Biurze Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Bukareszcie, gdzie rozmawialiśmy o możliwościach rozwoju biznesu w Rumunii oraz rozwiązaniach energooszczędnych. Odwiedziliśmy również rumuński Klaster Pro-nZEB, gdzie zaprezentowano nam technologie wspierające budownictwo energooszczędne w Building Knowledge Hub. Oprócz tego wizyta studyjna w EFdeN Sustainable City. Zwiedzanie demonstracyjnych budynków mieszkalnych odpowiadających na współczesne wyzwania związane z katastrofą klimatyczną.

Relacja zdjęciowa poniżej:

ludzie rozmawiający przy stole

obraz stoiska

ludzie pozujący do zdjęcia

ludzie siedzący przy stole

mężczyzna prezentujący dachówki

mężczyzna prezentujący produkt

mężczyzna stojący obok ulotki promującej build up skills

grupa ludzi pozujących do zdjęcia na tle budynku

ludzie rozmawiający przy stole

ludzie rozmawiający przy stole

ludzie rozmawiający przy stole

ludzie siedzący przy stole

ludzie siedzący przy stole

SMART4NZEB ma na celu poprawę konkurencyjności i wsparcie 577 MŚP działających w sektorze budownictwa, efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii działających w pięciu klastrach będących motorami innowacyjności w Europie Środkowo-Wschodniej (Polska, Rumunia, Serbia i Słowenia). Projekt ułatwi przedsiębiorcom ponadnarodową wymianę doświadczeń oraz nawiązywanie współpracy w obszarze wdrażania standardu budownictwa o niemal zerowym zużyciu energii (nZEB).

Misją SMART4NZEB jest stworzenie trwałej sieci współpracy, wspólnego uczenia się i budowania nowych kompetencji pomiędzy zaangażowanymi partnerami – menedżerami i członkami klastrów, a także innymi przedstawicielami rynku nZEB w wybranych krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Celem jest ułatwienie wypracowania i wdrożenia na rynek konkurencyjnych produktów i rozwiązań technologicznych przeznaczonych dla nowych i istniejących budynków, co doprowadzi do zwiększenia liczby budynków o niemal zerowym zużyciu energii.

logo smart 4nzeb