Skip to main content

Polski Klaster Budowlany współorganizatorem 52 Konferencji Naukowej – Inżynieria Przedsięwzięć Budowlanych

  • Data opublikowania: 05/11/2021

W dniach 18-20 października 2021 r. w Białymstoku odbędzie się 52 Konferencja Naukowa – Inżynieria Przedsięwzięć Budowlanych realizowana przez Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej!

Nie mogło nas zabraknąć na tak ważnym wydarzeniu. Polski Klaster Budowlany jest współorganizatorem oraz złotym partnerem konferencji! Organizujemy panel „BUDOWNICTWO 4.0 – innowacyjność drogą do sukcesu na rynku krajowym i zagranicznym”, na który serdecznie zapraszamy!

W panelu swój udział potwierdziły takie firmy jak: Grupa Kapitałowa F.B.I. TASBUD, Unihouse, KAN, IZODOM 2000 POLSKA, Pfleiderer Polska, FAKRO, Prefbet Śniadowo, CEMEX, GAZEX. Moderatorem dyskusji będzie Platforma Przemysłu Przyszłości.

Serdecznie zapraszamy!

Zaproszenie

 

Wydarzenie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i odbywa się w ramach projektu pn. „SHOW YOURSELF – polskie produkty na arenie międzynarodowej – II edycja”, POIR.02.03.03-20-0001/18 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działania 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3: Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych