Skip to main content

Szkolenie „Lean Management w budownictwie” w dniach 8-9 grudnia 2022 r. w Białymstoku! Czekamy na zgłoszenia!

 • Data opublikowania: 14/10/2022

apraszamy do udziału w szkoleniu „Lean Management w budownictwie” w dniach 8-9 grudnia 2022 r. w Białymstoku, Hotel Podlasie, ul. 42 Pułku Piechoty 6.

godziny szkolenia: 9.00 – 16.00

z uwzględnieniem przerw kawowych oraz przerwy na lunch

1B. Formularz zgłoszeniowy szkolenie

Zgłoszenia na szkolenie prosimy wysyłać na adres mailowy:
a.jarocka@polskiestowarzyszenie.pl

Program Szkolenia

Dzień 1

 • Wstęp – o problemach w budownictwie /zero energooszczędnym, cyrkularnym, modułowym
 • Cyfryzacja procesów w budownictwie /Przemysł 4.0, digital twins etc
 • Definicja potrzeb /badanie, matryca, zaproponowanie metodyki, innowacyjne heurystyki
 • Zarządzanie ryzykiem procesów informacyjnych
 • Warsztat z planowania procesu informacyjnego

Dzień 2

 • Kształtowanie informacji o obiekcie /więcej niż BIM
 • Zakres Lean w budownictwie:
 • Lean construction, Lean Construction – historia, Lean Construction – Techniki, Lean Construction – w praktyce, Lean construction – kontrakty
 • Agile management:
 • SCRUM teoria, SCRUM role, SCRUM Wydarzenia, SCRUM Artefakty
 • BIM w praktyce Lean management
 • Elementy Agile w projektowaniu BIM

Managerowie dyskutując o BIM , często mają przed oczami wąsko pojmowany obraz jakiejś technologii, u której podstaw leży trójwymiarowe modelowanie obiektu. Jednak BIM to dopiero początek cyfrowej transformacji biznesu. Pierwszy dzień szkolenia będzie poświęcony całemu spektrum zagadnień związanych z cyfryzacją budownictwa, czego jednym z elementów jest BIM. Cyfryzacja i zarządzanie informacją zostanie osadzone w szerszym kontekście procesu inwestycyjnego i modeli biznesowych niektórych z uczestników procesu inwestycyjnego, w sposób który pozwoli unaocznić korzyści z posługiwania się ustrukturyzowaną informacją w projekcie.

Po udziale w pierwszym module słuchacz powinien potrafić określić korzyści z wdrożenia poszczególnych aktywatorów BIM w projekcie i ocenić ich wartość dla inwestycji czy organizacji oraz przyjąć metodykę szacowania i monitorowania ryzyka związanego z wdrożeniem. Powinien również potrafić umiejscowić BIM w szerszym kontekście cyfryzacji procesów zachodzących w budownictwie.

Cyfryzacja sektora budowlanego wymaga jednak nie tylko narzędzi i procesów BIM, ale także zmian na poziomie kultury organizacji oraz metod zarządczych. W trakcie drugiego modułu opisane zostaną kluczowe idee, pojęcia i metody związane z filozofią LEAN Construction oraz zwinnymi systemami zarządzania projektami (z ang. Agile). Są one zbieżne z założeniami dojrzałej metodyki BIM, gdzie kluczowe są sprawna komunikacja i transparentność, ale także ustawiczna weryfikacja i poprawa dostarczanych produktów oraz procesów. Uczestnicy będą mieli okazję ugruntować wiedzę na temat nowoczesnych metod dostarczania modeli informacyjnych, ale także zastanowić się nad dominującym w sektorze „silosowym” podejściem do realizacji inwestycji budowlanych i jak temu zjawisku przeciwdziałać.

Kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie to: bycie osobą aktywną zawodowo, pracującą w firmie funkcjonującej w branży budowlanej (w takim szerokim rozumieniu i zakresie).

logo współfinansowani przez unię europejską