Skip to main content

Szukamy pracownika! Specjalista ds. współpracy międzynarodowej

 • Data opublikowania: 06/10/2022

OGŁOSZENIE

Polski Klaster Budowlany Krajowy Klaster Kluczowy

reprezentowany przez

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe

zatrudni osobę na stanowisko Specjalista ds. współpracy międzynarodowej

 1. Stanowisko: Specjalista ds. współpracy międzynarodowej
 2. Miejsce pracy: PSDiK, ul. Lipowa 32/304, 15-427 Białystok
 3. Wymiar czasu pracy: pełny etat
 4. Liczba miejsc pracy: I etat
 5. Rodzaj stosunku pracy: umowa o pracę
 6. Wymagania:
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • wykształcenie: wyższe,
 • biegła znajomość języka angielskiego,
 • doświadczenie zawodowe:
 • preferowane doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych w szczególności współfinansowanych ze środków UE,
 • mile widziane doświadczenie w obsłudze administracyjnym targów, misji, biznesowych wyjazdów zagranicznych,
 • umiejętnością pracy w zespole;
 • biegła znajomość obsługi komputera (Excel)

 

 1. Zakres zadań:
 • nawiązywanie/prowadzenie współpracy z podmiotami zagranicznymi (organizatorzy targów), prowadzenie dokumentacji, kontakt bieżący, ustalanie zakresu usługi – j. angielski
 • ustalanie zakresu usługi związanej z dofinansowaniem udziału w międzynarodowych targach/misjach wraz z szacowaniem wartości usługi (transport eksponatów, koszty oddelegowania osób,wartość powierzchni wystawienniczej, zabudowy),
 • obsługa portali targowych w zakresie realizowanej usługi (min: generowanie wejściówek, zamówień dodatkowych, edytowanie wpisów katalogowych),
 • doradztwo członkom klastra w zakresie doboru optymalnych wydarzeń targowych/konferencji itp. z perspektywy branży i rynku,
 • przygotowywanie i weryfikacja dokumentów, w tym w szczególności opracowywanie harmonogramów wydatkowania środków,
 • przygotowywanie, aktualizacja harmonogramów realizacji prowadzonych projektów w zakresie merytorycznym i finansowym,
 • przygotowywanie i realizacja procesu monitorowania realizacji wskaźników projektów,
 • opracowywanie materiałów promocyjnych, informacyjnych na stronę Klastra,
 • udzielanie informacji i pomocy klientom końcowym,
 • współpraca z zespołem projektowym,
 • udział w spotkaniach roboczych.

 

 1. Dokumenty aplikacyjne zawierające klauzulę z własnoręcznym podpisem

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie Dyrektywy 95/4ó/WE (RODO)”

można składać do dnia 17.10.2022

osobiście w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia Doradczego i Konsultingowego, ul. Lipowa 32/304, 15-427 Białystok (pok. nr 304)
mailowo: a.moskwa@polskiestowarzyszenie.pl