Skip to main content

Zatrudnimy osobę na stanowisko Koordynator Produktu – Konfigurator Domów

 • Data opublikowania: 28/04/2022

Fundusze europejskie, Rzeczpospolita Polska, PARP, Unia Europejska, Polski klaster budowlany

OGŁOSZENIE

Polski Klaster Budowlany Krajowy Klaster Kluczowy

reprezentowany przez

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe
zatrudni osobę na stanowisko Koordynatora Produktu – Konfiguratora Domów
w ramach projektu „Cyfryzacja procesu produkcyjnego w budownictwie – Polskie Centrum BIM” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,
Poddziałanie 2.3.7 Rozwój potencjału koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych

   1. Stanowisko: Koordynator Produktu – Konfigurator Domów
   2. Miejsce pracy: PSDiK, ul. Lipowa 32/304, 15-427 Białystok
   3. Wymiar czasu pracy: pełny etat
   4. Liczba miejsc pracy: I etat
   5. Rodzaj stosunku pracy: umowa o pracę
   6. Wymagania:
    • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
    • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
    • wykształcenie: wyższe preferowane techniczne (architekt/ konstruktor);
    • preferowane posiadanie uprawnień architektonicznych/ projektowych/ budowlanych bądź kreślarsko-technicznych,
    • doświadczenie zawodowe: wiedza i umiejętności w zakresie stosowania nowoczesnych technik komputerowego modelowania i wspomagania projektowania; min dwa lata doświadczenia
    • zawodowego na stanowisku Produkt Manager lub podobnym; min dwa lata doświadczenia w marketingi i sprzedaży
    • umiejętnością pracy w zespole;
    • znajomość języka angielskiego;
    • biegła znajomość obsługi
   7. Zakres zadań:
    • całościowy nadzór nad przygotowaniem i wprowadzeniem produktu,
    • integracja pracy poszczególnych wykonawców usług zatrudnionych do zbudowania narzędzi informatycznych, projektantów domów, osób przygotowujących projekty cyfrowe na których opiera się produkt, realizatorów kampanii marketingowych,
    • współpraca z architektami, grafikami innymi podmiotami niezbędna z punktu widzenia uruchomienia cyfrowego konfiguratora domów,
    • podejmowanie decyzji w obszarze wdrożenia produktu, działań promocyjnych, sprzedażowych,
    • pozyskanie partnerów,
    • aktualizowanie danych (materiały i technologie budowalne – spójne z ofertą rynkową firm),
    • aktualizacja ofert,
    • udzielanie informacji i pomocy klientom końcowym.
    • współpraca z zespołem projektowym,
    • udział w spotkaniach roboczych,
   8. Dokumenty aplikacyjne zawierające klauzulę z własnoręcznym podpisem:

   „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE ) 2016/679
   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie Dyrektywy 95/4ó/WE (RODO)”

    

   można składać do dnia 28.05.2022 do godz. 15:30:

   1. osobiście w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia Doradczego i Konsultingowego, ul. Lipowa 32/304, 15-427 Białystok (pok. nr 304)
   2. mailowo: badowiec@polskiestowarzyszenie.pl