Skip to main content

Ile jest AI w technologii BIM

  • Data opublikowania: 11/09/2023
Building Information Modeling

Autor: dr Marek Mieńkowski MBA

Sztuczna inteligencja zgodnie z opiniami wielu naukowców i futurystów  będzie jeszcze większym przełomem niż rewolucja, którą spowodowała elektryczność. Tym samym spowoduje upadek wielu modeli biznesowych i dziś popularnych technologii. W budownictwie rozwijający się BIM /Building Information Modeling/  jako cyfrowa wersja wsparcia i realizacji inwestycji kubaturowych jest w pewnym sensie tym, co robi dziś GPT z OpenAI w kwestii języka i humanistyki. Abstrakcyjne algorytmy, skwantyfikowane dane oraz brak etycznych reguł w szybkim czasie uczynią z wiodących firm branży AI koryfeuszy nowego porządku świata. Można z tym walczyć wytaczając argument za ratowaniem gatunku ludzkiego ale można także spróbować się zaadaptować i zmieniać świat zgodnie ze swoimi wartościami, potencjałem oraz opłacalnością. Civitas, jakie tworzy przestrzeń budynków jest oczywistym obrazem świata w którym istniejemy i realizujemy swoje marzenia. Dziś w ten proces kreacji możemy wprzęgnąć sztuczną inteligencję, która w abstrakcyjny i zaskakujący sposób może zaproponować immersyjny świat – świat niespodziankę.

I tu na naszym widnokrągu pojawia się BIM, jako naturalna metodyka wykorzystania cyfryzacji i augmentacji w tworzeniu „najlepszego świata z możliwych”.  Aktywność AI może  pójść zgodnie z nasza intencją i zabezpieczyć dla naszych przedsięwzięć przewagę konkurencyjną oraz społeczną akceptację. Wśród wielu połączeń AI z BIM kilka przypadków warto zaprezentować:

Po pierwsze

Automatyczne generowanie obiektów BIM Sztuczna inteligencja ma potencjał, który automatyzując proces tworzenia obiektów BIM, jako  wydajniejszy i mniej czasochłonny dla architektów i inżynierów zwiększa atrakcyjność zastosowania algorytmów w projektowaniu oraz realizacji. Automatycznie generując obiekty BIM na podstawie parametrów wejściowych, takich jak wymiary, materiały i wymagania eksploatacyjne, profesjonaliści mogą skupić się na bardziej złożonych zadaniach, podczas gdy sztuczna inteligencja zajmuje się powtarzalną pracą. AI np. może modelować intensywność ruchu na drogach  i z wyników wnioskować na temat wielości pasów, infrastrukturze oraz innych ważnych parametrach funkcjonowania drogownictwa.

Po drugie

Wspieranie procesu decyzyjnego dotyczące inteligentnego projektu analizując istniejące  modele BIM, sztuczna inteligencja może dostarczyć sugestie projektowe zgodne z najlepszymi praktykami, zgodnością z przepisami i celami zrównoważonego rozwoju. Dzięki temu architekci i inżynierowie mogą podejmować bardziej świadome decyzje w procesie projektowania i optymalizować wydajność budynku od samego początku. Zgłaszanie przez AI potencjalnych kolizji i możliwego ryzyka pozwala na skuteczne kontrolowanie procesu projektowego.

Po trzecie

Wykrywanie i rozwiązywanie kolizji

Sztuczna inteligencja może odegrać kluczową rolę w identyfikowaniu i rozwiązywaniu konfliktów między różnymi elementami projektu w modelu BIM, takimi jak elementy konstrukcyjne, instalacje wodno-kanalizacyjne i elektryczne. Automatyczne wykrywanie i rozwiązywanie konfliktów minimalizuje błędy i przeróbki, co prowadzi do znacznych oszczędności czasu i zasobów. 

Po czwarte

Projektowanie generatywne

AI dostarcza referencyjnych rozwiązań, które mogą wyczerpać wszelkie rozwiązania zgodne ze społecznym modus vivendi czyli „sposobem życia”. Algorytmy projektowania generatywnego oparte na sztucznej inteligencji mogą tworzyć wiele opcji projektowania w oparciu o określone ograniczenia, cele i kryteria wydajności. Daje to projektantom swobodę eksplorowania szerszej gamy rozwiązań i wyboru najbardziej optymalnego rozwiązania dla swojego projektu.

Po piąte

Kolejność i harmonogram budowy

Analizując modele BIM, sztuczna inteligencja może zoptymalizować sekwencjonowanie i harmonogram budowy, biorąc pod uwagę takie czynniki, jak dostępność zasobów, czas realizacji i ograniczenia na placu budowy. Lepsze zarządzanie projektami i większa wydajność budowy to naturalne rezultaty tego podejścia opartego na sztucznej inteligencji.

Po szóste

Konserwacja predykcyjna – czyli przewidywanie potrzeb konserwacyjnych

Integracja sztucznej inteligencji z BIM umożliwia przewidywanie potrzeb konserwacyjnych budynku w oparciu o takie czynniki, jak właściwości materiałów, wzorce zużycia i dane dotyczące użytkowania. Zarządcy budynków mogą wykorzystać te informacje do skuteczniejszego planowania harmonogramów konserwacji, redukując przestoje i koszty.

Po siódme

Analiza i optymalizacja energii

Sztuczna inteligencja może analizować modele BIM w celu przewidywania zużycia energii i dostarczania zaleceń dotyczących poprawy efektywności energetycznej. Pomaga to architektom i inżynierom projektować bardziej zrównoważone budynki, które spełniają standardy ekologicznego budownictwa i zmniejszają wpływ na środowisko.

Po ósme

Weryfikacja

Weryfikacja modelu BIM wspomaganego sztuczną inteligencją może automatycznie weryfikować modele BIM, sprawdzając je pod kątem niespójności, błędów lub brakujących informacji. Zapewnia to dokładność i jakość modeli BIM, zanim zostaną one wykorzystane do celów budowy lub zarządzania obiektem.

Gdzie w tym wszystkim rola człowieka?

Domeną człowieka powinna być rola kreatora i sędziego. Współpraca z AI to szansa na augmentyzację  świata „tu i teraz”  a przede wszystkim etyczny wpływa na rozwój AI.

Integracja tworzenia treści AI i BIM oferuje wiele ekscytujących możliwości dla branży budowlanej, od automatyzacji generowania obiektów BIM po optymalizację efektywności energetycznej. Jednakże istotne jest rozpoznanie potencjalnych niedociągnięć treści BIM generowanych przez sztuczną inteligencję i uznanie ciągłego zapotrzebowania na specjalistyczną wiedzę człowieka. W miarę ciągłego rozwoju technologii sztucznej inteligencji będzie ona raczej uzupełniać, a nie zastępować specjalistów w dziedzinie projektowania i budowy budynków. Współpracując, sztuczna inteligencja i eksperci-ludzie mogą pokonać ograniczenia każdego z nich i tworzyć bardziej wydajne, zrównoważone i innowacyjne projekty budowlane, kształtując przyszłość branży budowlanej.


dr Marek Mieńkowski

Autor:
dr Marek Mieńkowski MBA
Uczelnia Łazarskiego
Komitet ds. ESG KIG

Filozof technologiczny oraz etyk. Projektant systemów informatycznych dla administracji publicznej oraz edukacji. Na stałe współpracuje z Fundacją Polski Przemysł Przyszłości w dziedzinie Przemysłu 4.0 /sztuczna inteligencja, data science/ oraz Climate Leadership Programme w obrębie Zielonego Ładu. Pełniąc rolę asesora w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Projektów Unijnych ocenia wnioski związane z nowymi technologiami. Autor wielu publikacji m.in. ze społecznej odpowiedzialności algorytmów, cyfrowej sukcesji, Przemysłu 4.0 oraz BIM, którym zajmuję się od 5 lat.