Skip to main content

Ankieta potrzeb i kierunków rozwoju Polskiego Klastra Budowlanego

  • Data opublikowania: 19/07/2023
Osoba wypełniająca ankietę

Logotypy: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Dofinansowani przez Unię Europejską, Województwo Podlaskie

Szanowni Państwo,
Niniejsza ankieta ma za zadanie zdiagnozować potrzeby członków Polskiego Klastra Budowlanego (PKB) i popyt na nowe usługi, a dzięki temu wskazać kierunek ich rozwoju. Będziemy zobowiązani za udział w ankiecie. Jej wyniki pozwolą skutecznie aplikować po wsparcie finansowe ze środków krajowych i UE dotyczące przygotowania zdiagnozowanego zakresu usług. Zwracamy się do Państwa o podanie nazwy firmy, gdyż w momencie uruchomienia danej usługi będziemy mogli dedykować je dla danego członka PKB. Wyniki ankiety będą prezentowane w zestawieniach zbiorczych, bez podawania nazw firm – co zagwarantuje Państwu anonimowość. Wypełnienie ankiety zajmie Państwu ok. 20 min.

Dziękujemy za udział w badaniu.
Koordynator PKB

Wypełnij ankietę

Ankieta została opracowana przy współpracy z:

Dziękujemy za poświęcony czas na jej wypełnienie.