Skip to main content

Rozwój oferty Polskiego Klastra Budowlanego.

 • Data opublikowania: 11/07/2023

W związku z nową perspektywą finansową oraz planami rozwoju i wzmocnienia pozycji Polskiego Klastra Budowlanego niezbędne jest jak zawsze Państwa zaangażowanie i wsparcie, którego efekty będą miały dla Państwa wymierną korzyść w formie dofinansowania.

Koordynator Klastra przygotowuje się do złożenia dwóch projektów o znaczeniu strategicznym, z których pierwszym niezwykle ważnym dla Klastra projektem jest pozyskanie środków na kontynuowanie działań związanych z internacjonalizacją oraz rozbudową dotychczasowej oferty PKB w ramach działania 02.17 Rozwój oferty klastrów dla firm, Priorytet 2. Środowisko sprzyjające innowacjom, Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG), w ramach którego PKB planuje.

1. Kontynuację działań związanych z finansowaniem internacjonalizacji w tym:

 • finansowanie udziału w targach (powierzchnie, zabudowa, promocja w targach branżowych),
 • finansowaniu udziału misjach gospodarczych,
 • finansowanie udziału w szkoleniach i usługach doradczych związanych z internacjonalizacją.
 1. Uruchomienie w ramach Przemysłu 4.0 demonstracyjnej usługi scaningu laserowego budynków, w tym zakup urządzeń i licencji.
 2. Uruchomienie demonstracyjnej usługi audytu energetycznego.
 3. Uruchomienie demonstracyjnej usługi doradczej z zakresu ESG mającej na celu określenie ratingu oraz pozafinansową ocenę przedsiębiorstw w oparciu o 3 kluczowe elementy tj. środowisko, społeczna odpowiedzialność oraz ład korporacyjny.
 4. Rozwój demonstracyjnych szkoleń w tym w szczególności w obszarze BIM, szkoleń zawodowych w oparciu o symulatory maszyn budowlanych pozwalające na nabycie i/lub sprawdzenie nabytych umiejętności w sytuacjach naśladujących rzeczywistość.
 5. Rozwinięcie usługi marketingowej w zakresie rozszerzenia funkcjonalności konfiguratora domów klickhouse.pl o możliwość:
  • personalizacji wnętrza domu (w tym salonu, łazienki, kuchni wraz z meblowaniem pod wymiar),
  • zaplanowania i wyceny zastosowania w projektach domów rozwiązań OZE, przygotowanie nowych projektów domów oraz zaangażowanie większej liczby współpracujących firm,
 6. Przygotowanie i wdrożenie systemu współdzielenia zasobów (np. maszyn i urządzeń budowlanych, drukarek 3D, dedykowanych linii produkcyjnych itp.).
 7. Przygotowanie i wdrożenie systemu do współdzielenia zasobów w ramach Klastra,
 8. Inne w zależności od zgłoszonych przez Członków Klastra potrzeb.

2. Drugi projekt przygotowywany przez Klaster dotyczy podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej województwa podlaskiego w ramach Funduszy Europejskich dla Podlaskiego (FEdP) 2021-2027, gdzie planowane jest utworzenie Podlaskiego Parku Przemysłu 4.0, w ramach którego oferować planujemy budowę infrastruktury produkcyjnej, logistycznej i biurowej przeznaczonej do wykorzystania przez firmy z woj. podlaskiego. W ramach projektu planuje się budowę:

 • hal produkcyjnych,
 • powierzchni magazynowej wysokiego składowania,
 • powierzchni administracyjno – biurowej,
 • zakup maszyn i urządzeń w zakresie zgodnym ze zgłoszonymi przez Członków Klastra potrzebami,
  a także
 • realizację kompleksowych usług doradczych i szkoleniowych niezbędnych do wdrożenia w przedsiębiorstwach Przemysłu 4.0

Informacje zebrane w ankiecie stanowią minimalny zakres danych jakich potrzebujemy, aby móc w należyty sposób przygotować ofertę na miarę Państwa potrzeb i pozyskać środki na ich sfinansowanie, dlatego też Państwa zaangażowanie i odpowiedzi są dla nas niezwykle ważne!

Potencjał Polskiego Klastra Budowlanego stanowi suma potencjałów wszystkich firm, które ten klaster tworzą!

Ankieta dostępna jest pod linkiem poniżej i w całości wyczerpuje pakiet informacji do obu projektów.

Czytaj więcej o ankiecie

www.polskiklaster.pl/ankiety/217

W przypadku pytań/wątpliwości prosimy o kontakt z:

Dziękujemy za poświęcony czas na jej wypełnienie.