Skip to main content

Misja Swissbau 2022

  • Data opublikowania: 10/08/2022

W dniach 03-06.05.2022 r. Polski Klaster Budowlany odwiedził targi SWISSBAU w Bazylei, Szwajcaria. Mimo mniejszej niż zwykle edycji tegorocznych targów w Szwajcarii, wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem, a firmom klastrowym, które pojawiły się w Szwajcarii, udało się zdobyć wiele ciekawych kontaktów biznesowych pod przyszłe kontrakty. Członek Polskiego Klastra Budowlanego – firma Giera, wystawiła swoje stoisko na SWISSBAU z dofinansowaniem. Firmy klastrowe, które wzięły udział w misji gospodarczej to: Telłącz, Manufaktura Mebli, Helio Tile, Barwa System, Megaplot.

Krótka relacja zdjęciowa poniżej:

 

ludzie pozujący do zdjęcia

wystawa

konferencja na scenie

architektura

stanowisko noovum

stanowisko giera

stanowisko ostermeier

ludzie pozujący do zdjęcia na tle swissbau compact

robot jaibot

Udział w misji objęty jest dofinansowaniem w ramach Programu Promocji Polskiego Budownictwa i Wykończenia Wnętrz. Oznacza to, że firmy, które zdecydują się na wyjazd, mogą otrzymać dofinansowanie obejmujące do 80 proc. kosztów związanych m.in. z: kosztem podróży, ubezpieczeniem, kosztem pobytu, zwiedzaniem targów, organizacją kolacji biznesowych i spotkań z instytucjami oferującymi wsparcie eksperckie w zakresie prawnym, finansowym, podatkowym oraz certyfikacyjnym.

Wydarzenie dofinansowane w ramach projektu „SHOW YOURSELF – polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej – III edycja” POIR.02.03.03-20-0004/18-00
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działania 2.3. Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałania 2.3.3. Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, współfinansowego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.