Skip to main content

Polski Klaster Budowlany na targach Fensterbau Frontale

  • Data opublikowania: 10/08/2022

W dniach 11-14 lipca 2022 roku braliśmy udział w międzynarodowych targach okien, drzwi i fasad, technologii i komponentów – FENSTERBAU FRONTALE w Norymberdze. Przedsiębiorcy z Polskiego Klastra Budowlanego odbyli szereg spotkań biznesowych oraz wzięli czynnie udział w targach jako zwiedzający. Polskie firmy, które wzięły udział w targach w roli wystawców to m.in.: PAGEN, GVG Aluminium, EKO-OKNA, Drutex, Window Mariola, ITA Tools, Tarasola, Wiśniowski.

 

Budynek, w którym odbyły się targi

Ludzie pozujący do zdjęcia

 

Stoisko firmy pagen

ludzie patrzący na projekcję budynku hangaru firmy drutex z lotu ptaka

ludzie pozujący przed budynkiem w którym odbyły się targi

stoisko schuco

mężczyzna pozujący do zdjęcia

stoisko firmy wiśniewski

Mężczyzna przedstawiający stoisko z wiertłami

stosiko firmy bichler

Udział w misji objęty jest dofinansowaniem w ramach Programu Promocji Polskiego Budownictwa i Wykończenia Wnętrz. Oznacza to, że firmy, które zdecydują się na wyjazd, mogą otrzymać dofinansowanie obejmujące do 80 proc. kosztów związanych m.in. z: kosztem podróży, ubezpieczeniem, kosztem pobytu, zwiedzaniem targów, organizacją kolacji biznesowych i spotkań z instytucjami oferującymi wsparcie eksperckie w zakresie prawnym, finansowym, podatkowym oraz certyfikacyjnym.

Wydarzenie dofinansowane w ramach projektu „SHOW YOURSELF – polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej – IV edycja” POIR.02.03.03-20-0002/19-00
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działania 2.3. Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałania 2.3.3. Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, współfinansowego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.