Skip to main content

Polski Klaster Budowlany na targach BIG 5 w Kairze

  • Data opublikowania: 20/07/2022

W dniach 25-27 czerwca odbyły się targi The Big 5 Construct Egypt. Nie mogło nas zabraknąć na największym wydarzeniu branżowym w Egipcie. Wiele spotkań biznesowych, zwiedzanie targów. Egipt w tym momencie, można tak powiedzieć, jest drzwiami do Afryki, jak również do krajów arabskich. Polscy przedsiębiorcy aktywnie biorą udział w targach międzynarodowych na całym świecie. Afryka to bardzo atrakcyjny rynek, który w niedalekiej przyszłości, będzie jednym z największym kierunków eksportowych polskich produktów budowlanych. Polski Klaster Budowlany wspiera polskie budownictwo!

 

Krótka relacja zdjęciowa z misji gospodarczej do Kairu:

zespół pozujący do zdjęcia na tle budynku stoisko soliman group stoisko modern glass facades stoisko Polskie Koparka Stoisko smart window stoisko construct egypt stoisko oświetlenia

Wydarzenie dofinansowane w ramach projektu „SHOW YOURSELF – polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej – III edycja” POIR.02.03.03-20-0004/18-00
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działania 2.3. Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałania 2.3.3. Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, współfinansowego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.